Pi Sayısı

Pi Sayısı
Pi Sayısı

 Pİ SAYISI
Pi sayısı π, Yunan alfabesinin 16. harfidir ve en çok bilinen matematiksel sabiti temsil etmek için kullanılır. Tanım olarak pi, bir dairenin çevresinin çapına oranıdır.
Başka bir deyişle pi, çevre bölü çapa eşittir (π = c / d). Bir dairenin çevresi, çapın pi ile çarpımına eşittir(c=πd). Bir çember ne kadar büyük veya küçük olursa olsun, pi sabitinin değeri değişmez. Bu değer yaklaşık olarak 3,14’e eşittir.


Pi Sayısı Kaçtır?
Pi Sayısı, irrasyonel bir sayıdır yani basit bir kesir ile ifade edilemeyen gerçek bir sayıdır. Bunun nedeni pi‘nin matematikçilerin “sonsuz ondalık” dediği şey olmasıdır – ondalık noktasından sonra, rakamlar sonsuza dek devam eder.- Matematiğe başlarken, öğrenciler pi ile çalışmaya 3,14 veya 3,14159 gibi bir değeri kabul ederek başlar. Pi‘nin tam bir değeri yokken, birçok matematikçi ve matematik düşkünü pi’nin olabildiğince fazla rakamını hesaplamaya çalışıyor.

Pi sayısının en fazla rakamını ezbere okuma Guinness Dünya Rekoru, 2015 yılında pi’nin virgülden sonraki 70.000 basamağına kadar sayan (gözü kapalıyken) Rajveer Meena of India‘ya aittir. Bu arada, bazı bilgisayar programcıları pi‘nin 22 trilyon basamağından fazlasını hesaplamışlardır.


Pi Günü: Bu gibi hesaplamalar genellikle her yıl 14 Mart‘ta gerçekleşen sözde bir tatil olan Pi Günü‘nde açıklanmaktadır.


Pi'nin Basamakları
Pi sayısının ilk 100 basamağı: 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 34211 7067


Pi'nin Hikayesi
Pi yaklaşık 4.000 yıldır bilinmektedir. Babilliler tarafından keşfedilmiştir. Milattan önce 1900-1680 arasına ait olduğu düşünülen bir tablette pi sayısının 3,125 olarak ifade edildiği bulundu. Milattan önce 1650’ye ait olan Rhind Papirüsü incelenerek Antik Mısırlıların da benzer keşifler yaptığı onaylandı.
Pi‘nin ilk hesaplaması Arşimed Syracuse (M.Ö. 287-212) tarafından yapılmıştır. Dünyanın en büyük matematikçilerinden biri olan Arşimed, Pisagor Teoremini iki çokgenin alanını bulmak için kullandı.
Arşimed, daire içine yerleştirilmiş düzgün bir çokgen alanını ve içine daire yerleştirilmiş düzgün bir çokgenin alanını kullanarak bir dairenin gerçek alanına yakın bir sonuç bulmaya çalıştı.
Pi, 1706‘da İngiliz matematikçi William Jones tarafından pi sembolüyle (π) sembolize edilmeye başlandı. Jones, pi’yi hesaplamalarında 3,14159 olarak kullandı.