Leonardo Da Vinci Vitruvius Adamı Eseri

Leonardo Da Vinci’nin günlüklerinin birinde bulunan, aldığı notlarının yanında çizdiği bir eskizdir. 1492 yılında yapıldığı düşünülmektedir. Antik Romalı Ünlü mimar ve yazar Marcus Vitruvius  Pollio’nun (MÖ.80-15) “ De Architecture” adlı eserinde açıkladığı oranlardan esinlenerek yapıldığından “Vitruvius Adamı” olarak anılır. Resim iç içe geçmiş bir daire ve bir karenin ortasına çizilmiş uzuvları açık ve kapalı pozisyonda üst üstte geçen bir çıplak erkeği betimler. Bu çizim ve yanındaki notlar sıkça “Oranların Kanunu” ya da “İnsanların oranı” olarak anılır.

Leonardo Da Vinci  Vitruvius Adamı Eseri

Leonardo Da Vinci

1492-Eskiz-Rönesans

 

       Leonardo Da Vinci’nin günlüklerinin birinde bulunan, aldığı notlarının yanında çizdiği bir eskizdir. 1492 yılında yapıldığı düşünülmektedir. Antik Romalı Ünlü mimar ve yazar Marcus Vitruvius  Pollio’nun (MÖ.80-15) “ De Architecture” adlı eserinde açıkladığı oranlardan esinlenerek yapıldığından “Vitruvius Adamı” olarak anılır.

 

      Resim iç içe geçmiş bir daire ve bir karenin ortasına çizilmiş uzuvları açık ve kapalı pozisyonda üst üstte geçen bir çıplak erkeği betimler. Bu çizim ve yanındaki notlar sıkça “Oranların Kanunu” ya da “İnsanların oranı” olarak anılır.

 

     Leonardo Da Vinci’nin Vitruvius Adamı, Rönesans döneminde yapılmış örnek bir bilim ve sanat eseri olma özelliğini taşır. Leonardo’nun oranlara duyduğu ilgi ve merakın kanıtıdır. Bunun yanında resim, Leonardo’nun insan ve doğayı birbiri ile ilgilendirme-bütünleştirme çalışması için bir dönüm noktasıdır. Britannica Ansiklopedisine göre Leonardo  ”insan vücudunun evrenin işleyişini bir analojisi olduğunu” düşünüyordu. Bununla birlikte Leonardo’nun maddesel varlığı kare, ruhsal varlığı ise daire ile sembolize ettiği ve insanoğlunun iki yönünü çizimde bu şekilde ifade ettiği sanılmaktadır. Çizimin orjinali şu anda Venedik’te bulunan Gallerie dell’Accademia’da sergilenmektedir. Uzun zamandır kâğıt pek çok eser gibi, Vitruvius Adamı’nın orijinali de yılın sadece belli günlerinde halka sergilenmektedir.

 

Günümüzde Vitruvius Adamı, sağlık, zindelik, dengeli ve sağlıklı insan ile ilgili çağrışımlara yol açmakta; bilim, hümanizm ve sanatın birleşme sembolü olarak kullanılmaktadır. Leonarda Da Vinci bu eseri yaparken Vitruvio Pollione’den esinlenmiştir. Vitruvio Pollione’nin incan vücudunun orantısıyla ile ilgili bir çok gözlemi bulunmaktadır.  Bunlardan biri göbek deliğinin merkez alınması ile çizilecek bir daire ile ilgili olandır. Eğer pergelin sivri kısmı insan eskizindeki göbek deliğine, pergelin diğer ucu da ayak ucuna yerleştirilerek bir daire çizilirse ortaya çıkan daire; insan eskizinin etrafını mükemmel bir orantı ile çevreler. Bir diğer ilginç saptama ise insanın iki kolunu yanlara doğru açtığı pozisyonda iki el arasındaki uzunluğun insanın boyuna eşit olmasıdır.

Örneğin yukarıdaki eskiz, Francesco di Giorgio tarafından çizilmiştir. Ancak gerçek oranların kullanılmadığı çizim, gelişigüzel bir denemenin ötesine geçememiştir.

İnsanın paraya değil, paranın insana hizmet etmesini temsilen İtalya'da 1 Euro madeni paranın üzerine Vitrivus Adamı Görseli yer alır.