II.Viyana Kuşatması

II.Viyana Kuşatması

Savaş Başlangıcı

Avusturya yönetimi altındaki Macarlara iyi davranmıyor, onları ağır vergilerle eziyordu. Aynı zamanda Macarların dinlerini özgürce yaşama hürriyetini de vermiyordu. Bundan dolayı Macarlar liderleri olan Tökeli İmre önderliğinde ayaklandılar. Başarılı olamayınca Osmanlı İmparatorluğu'ndan yardım istediler.

Osmanlı'nın Savaşa Dahil Oluşu

1681 ve 1682'de Avusturya kuvvetlerinin Macaristan içlerine kadar girmesi sonucu Merzifonlu Kara Mustafa Paşa IV.Mehmed ve savaş divanını ikna edebildi. Divan sonucunda Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'ya Macaristan içlerine kadar girme yetkisi verildi. Osmanlı ordusu 21 Ocak 1682'de seferber ilan edildi ve 6 Ağustos 1682'de Avusturya'ya resmen savaş ilan edildi.

Savaşa Hazırlık

Viyana, jeopolitik konum olarak Osmanlı'nın ticaret yolunun tam ortasında bulunması ve Tuna Nehri'ni içinde bulundurması sebebiyle Osmanlı için oldukça önemliydi. Osmanlı Viyana'ya giden yolları yeniden inşa ettirdi, mühimmatları ve cephanelikleri yeniden yaptırdı. Yapılan hazırlıklar sonucu 1682 sonbaharında savaşa hazır hale geldi. Viyana'ya giden yolun 3 ay sürecek olması ve bu zaman diliminin kışa denk gelmesi nedeniyle Osmanlı ordusu beklemeye başladı. Bu süreçte Osmanlı, Kırım Hanı Giray Han, Avusturya ise Leh Kuvvetleri komutanı Jan Sobieski ile anlaştı.Kışın bitimiyle beraber Osmanlı ordusu yola çıktı ve beklenenden çok erken bir şekilde Mayıs ayında Belgrad'a ulaştı.Temmuz ayının başlangıcında ise 40.000 kişi ile Viyana önlerine gelinmişti. Osmanlı'nın devasa ilerleyişi sonucu 80.000 Viyana'lı şehri terk etmişti.

Kuşatma

Viyanalılar şehri tahrip edilmiş bir şekilde terk ederken tüm Avrupa Osmanlı'nın devasa ilerleyişini görmüş olacakları büyük bir korku ile takip ediyorlardı. Osmanlı ordusunun Viyana önlerine gelmesiyle savaş bitme noktasına geldi.Bu noktada Giray Han ile Merzifonlu Kara Mustafa Paşa arasında çıkan bir gerginlik nedeniyle savaş uzamıştı. Giray Han bir an önce şehre girilmesi tarafıyken, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa şehirdeki tarihi eserlerin tahrip olmaması nedeniyle şehre girmiyordu.Merzifonlu Kara Mustafa Paşa orduyu Viyana önlerinde bekletilen Leh Kuvvetleri komutanı Jan Sobieski ve ordusu Giray Han'ın savunmasını kırıp şehre girmesiyle(bir takım tarihçilerin iddialarına göre Giray Han ve Merzifonlu Kara Mustafa Paşa arasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle Giray Han'ın savunmayı bilerek açtığı söylenir) savaş kaybedildi.

Sonuçlar

Osmanlı tarafında kesin olmamakla birlikte 100-120.000 civarı kayıp varken Avusturya ve Lehistan tarafında 90.000 civarı kayıp vardı.

Savaş sonucunda fatura Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'ya kesildi. Paşa hakkında idam kararı çıktı. Padişah sonrasında Paşa'nın geçmişteki başarıları sebebiyle idamı iptal etse de ikinci emir yerine ulaşmadan Paşa Belgrad'da idam edildi.

Savaşın kazanılmasıyla Avrupa'da 7 gün 7 gece kutlamalar yapıldı. Tüm Avrupa artık Osmanlı'nın yenilmez olmadığını konuşuyordu. 1683'te savaşın kaybedilmesiyle Osmanlı tarafında başlayan geri çekilme süreci 1922'de Sakarya Savaşı'yla son bulmuştur.

Kaynak:Wikizero