I.Balkan Savaşı

I.Balkan Savaşı

Balkan Savaşı
Savaş Öncesi
1878 Berlin Antlaşması'ndan sonra Balkanlardaki Hakimiyetini önemli ölçüde kaybeden Osmanlı İmparatorluğu, 1910'lu yıllarda ülke içinde yaşadığı meselelerle iyice zayıflayınca Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan,Karadağ ve Arnavutluk birleşip Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etmişti.Taraflar arasında ise bariz bir güç farkı vardı.Osmanlı, büyük bir seferberlikle sadece 350,000 civarı kişi toplayıp bir çok cephede savaşmak zorundayken,Balkan İttifakı'nın 700.000'den fazla askeri vardı ve hepsi tek cephede savaşacaktı.Ülkeleri teker teker inceleyecek olursak:
Bulgaristan
Bulgaristan 1908'te tam bağımsızlığını ilan ettikten sonra Rus desteğiyle Balkanların en güçlü ordusunu kurmuştu fakat deniz filosu oldukça zayıfdı ama yinede Osmanlı'yla sadece Edirne ve Gümülcine sınırı bulunması nedeniyle üstün durumdaydı.Hedefi Kuzey Makedonya  topraklarıydı.Sırbistan
Sırbistan'ın 250.000 kişi civarı ordusu vardı.Eski savaş bakanı Radomir Putnik tarafından yönetilen ordunun hedefi eski Bosna toprağı olan Yeni Pazar ve çevresiydi.Ve Makedonya'nın Üsküp tarafıydı.Yunanistan
Yunanistan bu 3 müteffik arasında en kalabalık nüfusa sahip olmasına rağmen ordu olarak en zayıfıydı hatta Yunanistan'da çalışan İngiliz Konsolusunu "Yunan subayları tek bir şeyde başarılıdır o da kaçmak" Yunanistan'ın bu ittifaktaki payı balkanlardan gelen Osmanlı ordusunu Selanik ve Çanakkale arasında durdurmaktı.
Aynı zamanda ordunun yeniden yapılandırılması için İngiltere ve Fransa'dan uzmanlar çağırılmış orduya farklı formasyonlar benimsetmişlerdi.Osmanlı
Osmanlı'da ise sorunlar çok fazlaydı.Bir yanda daha yeni demokrasiye geçmenin getirdiği sorunlar,bir yandan Trablusgarp'da devam eden savaş.Aynı zamanda nüfusun çok azı balkanlarda yaşamaktaydı bu nedenle orduda düşmana göre sayıca çok daha azdı.Sonu bitmek bilmeyen savaşlar nedeniyle Ordu Reformlardı ihmal edilmişdi.Merkeze 10
Yunanistan'a 7 Bulgaristan'a 2 Karadağ'a 4 tümen ayrılmıştır.Savaş
Savaşın başlangıyla beraber Osmanlı ordusunun azlığı ve Afrika'da devam eden savaş nedeniyle balkanlarda dört bir yanından kuşatılmıştı.Balkan İttifakı çok hızlı ilerliyordu.Bulgarlar Trakya'nın önemli bir kısmını,Sırplar Makedonya,Yunanlar adalar,Selanik Limni ve Gümülcine,Karadağ ise Arnavutluk topraklarını almıştı.
Uğranan bu yenilgiler sonrasında Osmanlı barış istemişti ve Londra Konferansı toplanmıştı
Antlaşma Sonucu 
Bulgaristan 25.000
Yunanistan 56.000
Sırbistan 42.000
Karadağ 5.550
Arnavutluk 26.000 
Metrekare toprak kazanmıştı.Osmanlı 
Tarafında ise 167.000 metrekare toprakkaybi varken 10 yıl sürecek ve büyük kayıplara sebep olacak savaş silsilesi başlamıştı.