Atina Şehrine İsim Yarışı

Atina Şehrine İsim Yarışı
Atina Şehrine İsim Yarışı
Atina Şehrine İsim Yarışı

Atina şehri kurulurken koruyucu tanrısının kim olacağı konusunda Athena ve Poseidon arasında bir tartışma çıkmıştır. İki yüce güç de Atina şehrine sahip olmak istemektedir ve her ikisi de geri çekilmeyi reddetmektedir. Tartışma alevlenmeye başladığında diğer tanrılar ve şehrin sakinleri bir çözüm önerisiyle gelirler. Şehre en iyi hediyeyi bahşeden tanrı veya tanrıça şehrin yeni koruyucu tanrısı olacak ve şehre isim verebilecektir.

Yarışma başlar. Poseidon üç başlı dalgakıran mızrağı ile suyu yarar ve suyun içinden bir at çıkar. Poseidon bu atı Atinalılara bahşeder. "Bu attır. İnsanları taşır, yükleri taşır ve savaşlarda kullanılabilir." Atinalılar bu hediyeden çok etkilenirler. Ancak Athena sadece şöyle bir bakar ve burun kıvırmakla yetinir.

Sıra tanrıça Athena 'ya gelmiştir. Athena mızrağını yere saplar ve sapladığı yerde bir zeytin ağacı fidanı belirir. "Bu zeytindir" der zeki tanrıça "bunun meyvesini yiyebilir, yağını yemeklerde kullanabilir, sabun ve ilaç yapabilirsiniz." Atinalılar zor bir karar  verme durumunda olsalar da Athena'nın hediyesinin daha yararlı olduğuna karar verirler.

O günden sonra ise Atina şehrinin adı Atina ve simgesi zeytin dalı olur.